Disclaimer

Hoewel de informatie op de website van Fa. P. van der Kaaij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Fa. P. van der Kaaij streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Fa. P. van der Kaaij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Fa. P. van der Kaaij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fa. P. van der Kaaij.

Contact

Amaryllis Kwekerij
PK Amaryllis
Zijdijk 2a
2691 PG 's -Gravenzande

TEL: 06-52160554
FAX: 0174-670020
info@kaaij-amaryllis.nl